Tag Archives

beskjære

FJERN AVBLOMSTREDE ROSER OG BLOMSTERSTANDER

Hvis du skal få mest mulig glede av blomstrende vekster, og du ikke er avhengig av å la de sette frø til senere, er det viktig at du nå som i hele sommer forøvrig passer på å fjerne visne blomsterstander. Dette gjør at planten får betydelig mere krefter å bruke til å fortsette og være en livskraftig plante som bruker kreftene sine på å sette nye knopper, blomstre og vise seg fra sin aller beste side.

KLIPPING AV LØVFELLENDE HEKK

Dette gjør at hekken slipper inn mest mulig lys til midten av den slik at hekken kan sette nye skudd, og for å gjøre hekken minst mulig utsatt for snøbrekk. Klippede hekker kan beskjæres i høyde og bredde fra starten av, slik at du får mest mulig grener både fra basis og fra grener fra stammen.

BESKJÆRING AV ROSER

Bruk alltid en skarp beskjæringssaks. Stilkroser skal alltid beskjæres ned til ca 10 -15 cm over jordoverflaten. Hvis ikke får du svakere roser, og mindre blomstring. Med svakere roser mener jeg mindre og ikke så kraftige roseblomster. Selv om en rosegren kan bære bra med roser i iallefall fire år, må du tenke på foryngelsesskjæring og muligens fjerne minst en veldig gammel grein hvert år fo