Menu
Uncategorized

HAR DU LITE PLASS I HAGEN?

Om du har liten hage, eller om det meste av hagen ligger i skygge, eller du bare ikke vil ha så mye bed og planter som skal stelles så er det noen ettårige planter som passer veldig godt for deg.

Det er to typer grønnsaker og en blomstertype jeg da tenker spesielt på: Av grønnsaker tenker jeg på sukkererter og aspargesbønner (også kalt stangbønner, prydbønner eller grønne bønner), av blomster tenker jeg på blomstererter. Dette er alle planter som tar liten plass på bakken, men vokser isteden i høyden. Det er fortsatt en måned for tidlig å så disse plantene, slik at du har god tid til å kjøpe frø på hagesenteret eller på nettet. [symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”] Blomsterert velger jeg fordi:

 • De dufter deilig.
 • Det er en god snittblomst.
 • Om du plukker av de visne blomstene gir den blomster over veldig lang tid.
 • Det er stor variasjon i farge og utseende.
 • De er lette å få til så lenge de har noe å klatre på.

[/symple_box] Av en eller annen grunn fant jeg en norsk frøforhandler som har et usedvanlig godt utvalg i blomstererter. Det er så sjeldent at frøforhandlere i Norge er i nærheten av å ha et stort og variert utvalg at for å støtte dette må vi alle kjøpe noen frø fra de. (Nei, jeg er overhodet ikke sponset, jeg blir bare så glad på alle hagedyrkernes vegne!) Her er det virkelig bare å velge og vrake! [symple_highlight color=”green”]Besøk siden her![/symple_highlight] [symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”] Sukkererter / margerter og aspargesbønner/stangbønner velger jeg fordi:

 • De er grønnsaker som gir avling over lang tid.
 • Du kan spise ertene rå ute i hagen, i salat eller forvelle og fryse.
 • Aspargesbønnene må forvelles før du spiser de, men de har et veldig bredt bruksområde.
 • Det er dekorative, flotte planter som ikke trenger å stå bortgjemt i egen grønnsakhage.
 • De er begge enkle å dyrke så lenge du ikke sår bønnene før jorden er varm. (Ca 10 grader C).

[/symple_box] [symple_highlight color=”green”]Sukkerten “Shiraz”[/symple_highlight] et spennende og bra utgangspunkt, den har lilla belger og lilla blomster som også er stilige og er et sikkert samtaleemne. det skal også være en av de sortene som er best egnet for å plante i krukker på terassen. [symple_highlight color=”green”]Sukkerert “Oregon Sugar”[/symple_highlight] blir ennå litt høyere, men er helt sikkert et flott alternativ hvis du vil ha grønne belger på sukkerertene dine.

[symple_highlight color=”green”]Margerter[/symple_highlight] er også bra alternativer. Jeg synes ofte de kan være vel så gode som sukkerertene. Hvis jeg noensinne får bli ambassadør, så vil jeg bli Norsk Ambassadør For Aspargesbønner! Her er utvalget av[symple_highlight color=”green”] bønnetyper [/symple_highlight]du kan kjøpe. Jeg skal ikke mase mere om hvor bra bønner er. [symple_highlight color=”green”]Her [/symple_highlight]har jeg skrevet om Aspargesbønner/Grønne bønner før.

Her kan du se blomsterertene og de grønne bønnene (Blauhilde) sammen med blomsterplanter.

Blomsterertene og de grønne bønnene (Blauhilde) i bakgrunnen sammen med blomsterplanter. Oppstøttingen kan du nesten ikke se mere.

Jeg utviklet en svak "magentallergi" mot disse i sommer. Skal forsøke en annen type i år!

Jeg utviklet en svak “magenta-allergi” mot disse  blomsterertene i sommer. Skal forsøke en annen farge og type i år!

Blomsterert "Wiltshire Ripple". Den finnes i mange farger, og er en gammel sort som jeg er veldig glad i.

Blomsterert “Wiltshire Ripple”. Den finnes i mange farger, og er en gammel sort som jeg er veldig glad i.

Slik setter jeg ned bambuspinnene i jorden. På det aller øverste bildet ser du at jeg har knyttet de sammen i toppen. Etterhvert som blomsterertene vokser, binder jeg noe snøre på tvers av bambusen.

Slik setter jeg ned bambuspinnene i jorden. På det aller øverste bildet ser du at jeg har knyttet de sammen i toppen. Etterhvert som blomsterertene vokser, binder jeg noe snøre på tvers av bambusen.

Her er en liten bønneplante som vokser lydig ved pinnen sin.

Her er en liten bønneplante som vokser lydig ved pinnen sin.

Slik ble den da den ble stor.. "Blauhilde" igjen.

Slik ble bønneplanten da den ble stor.. “Blauhilde” igjen.

Her har jeg brukt nokså rette, tørre einergreiner som jeg setter ned mellom de små plantene. Det fungerer veldig bra, men ser muligens ikke så pent ut.

Her har jeg brukt nokså rette, tørre einergreiner som jeg setter ned mellom de små plantene. Det fungerer veldig bra, men ser muligens ikke så pent ut. Dette er ertesorter som ikke blir høyere enn ca. 75 cm.

Utvalg av avlingen.

Utvalg av avlingen.

HAVE YOU LIMITED SPACE IN YOUR GARDEN?

If you have small garden, or whether most of the garden is in the shade, or you just dont want too much garden work depending on you, there are some annuals that will fits you well.

I am thinking of two types of vegetables and one flower type: For vegetables I think of peas and french beans (also called runner beans, ornamental beans or climbing beans), the annual flower i think of is sweet peas. These are all plants that takes up little space on the ground, but instead grows in height. There is still a month early to sow these plants, so you have plenty of time to buy seeds at the garden center or online.

[symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

I choose sweet peas because:

 • They smells delicious.
 • It is a very good cut flower.
 • If you pick the faded flowers the plant will flourish over a very long time.
 • There are great variations in color and appearance.
 • They are easy to grow as long as they have something to climb on.

[/symple_box]

[symple_box color=”green” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Sugar Peas / Marrow peas and french beans / runner beans I choose because:

 • They are vegetables that provides a good yield for a long time.
 • You can eat the peas raw in the garden, in salads or blanch some and freeze.
 • French beans must be blanched before they eat, but they have a very wide range of uses.
 • It is decorative, beautiful plants that do not need to be tucked away in their own vegetable garden.
 • They are both easy to grow as long as you do not sow the beans before the soil is warm. (Approximately 10 degrees C).

[/symple_box]

The pea”Shiraz” are an exciting and good pea to start up with because it has purple pods and purple flowers that are also stylish and is a sure conversation topic. (Known to be one of the best peas to grow in containers) Pea “Oregon Sugar” gets a tad taller, but is certainly a great option if you want the green pods.

 

(1211)

2 Comments

 • Baconpancakes
  March 10, 2014 at 11:31

  Å plukke ting fra hagen minner meg om å være liten. Har så mange gode og fine minner fra den fine hagen vi vokste opp i. Hver gang jeg spiser sukkererter så tar det meg litt tilbake. Det er veldig veldig fint. Tusen takk!

  Reply
 • […] espalier eller annen form for klatresupport. Det fine med høye aspargesbønner er at de trenger liten plass på bakken siden de bruker høyden. det finnes lilla og grønne sorter. Det er også typer som gir røde, svært dekorative […]

  Reply

Leave a Reply