Menu
Spring

DEN LUMSKE VÅRSOLEN

Det er ikke slik at fordi om det blir sol så er vi plutselig overlykkelige, vettu.

Som alle gode bønder jeg vokste opp med i Buvika, Sør-Trøndelag,  så skaper alle typer vær store bekymringer uansett. Og sol er selvfølgelig ikke noe unntak!

Kombinasjonen sol og vind er ikke bra for eviggrønne planter. Spesielt i de delene av Scandinavia som fortsatt har tele. Har det regnet masse, frosten er ute av bakken, og solen skinner så er ikke problemet så stort. Men i -TO- måneder er det fortsatt fare for frost ute. Dette må du ta i betraktning hvis du ikke skal sørge deg ihjel over frostskader og uttørkede skudd ute på vårparten.

Solskinnet fører til at fuktighet fordamper fra eviggrønne blader, og hvis bakken er hardfrosset, eller hvis det ikke har regnet på lenge (som i Midt-Norge) så må dere skjerme plantene for solen!

Roseskuddene er også veldig lettlurte. Den skarpe, skinnende, varme vårsolen vekker knoppene, og lurer de til å utvikle seg. Så kommer det en iskald frostnatt, og knoppene dør.

Dekk roser, eviggrønne og andre utsatte planter med strie, granbar, gammelt sengetøy, fleece eller Agryl nå. Det tar deg en time, og sparer deg for mye sorg og bitterhet når planter ikke kommer seg igjen.

Jeg kan huske som barn at faren min sverget på at han aldri skulle dyrke roser mere etter en spesielt kraftig frostnatt på våren. Dette må være mere enn førti år siden, og han har vel stort sett holdt seg til rhododendron og tomater etter dette.

Gette er en ideell kombinasjon! Rhododendron og granbar som skjermer for den kraftigste solen. Granbaret hindrer at busken blir uttørket samtidig som at nålene på sikt forsurer jorden rundt busken. Rhododendron, Azalea, blåbærbusker og lyng er som kjent surjordselskere.

Dette er en ideell kombinasjon! Rhododendron dekket med granbar som skjermer for den kraftigste solen. Granbaret hindrer at busken blir uttørket samtidig som at nålene på sikt forsurer jorden rundt busken. Rhododendron, Azalea, blåbærbusker og lyng er som kjent surjordselskere.

Strie er flott å pakke inn planter med.

Strie er flott å pakke inn planter med.

Her er en solsvidd laurbærhegg fra våren 2013. det gikk helt greit med denne, jeg klippet den bare tilbake litt, men den hadde sett bedre ut hvis jeg hadde dekket den til.

Her er en solsvidd laurbærhegg fra våren 2013. Det gikk helt greit med denne, jeg klippet den bare tilbake litt, men den hadde sett bedre ut hvis jeg hadde dekket den til.

Hvis du vil ha roser som denne David Austin rosen "Queen of Sweden" bør du ta deg en tur ut for å dekke til rosene dine nå om du ikke allerede har gjort det.

Hvis du vil ha roser som denne David Austin rosen “Queen of Sweden” bør du ta deg en tur ut for å dekke til rosene dine nå om du ikke allerede har gjort det.

THE TREACHEROUS SPRING SUNSHINE

It’s not like that because it gets sunny we suddenly gets overjoyed, y’know.

Like all good farmers I grew up with in Buvika, all kinds of weather creates major concerns anyway. And the sun is of course no exception!

The combination of sun and wind are not good for evergreen plants. Especially in those parts of Scandinavia that still have have frozen grounds. If it has rained alot, the frost is out of the ground, and the sun is shining the concern is not so serious. But it is still -TO-months danger of frost outside. This must be taken into account if you are going into grief and frustration in the spring when shoots are dead of frostbites and evergreens have got serious frost damages.

The sunshine causes the moisture to evaporate from evergreen leaves, and if the ground is hard frozen or if it has not rained for a long time (as in Mid-Norway)  you must protect the plants for the sun!

Rose shoots can be very easily fooled. The crisp, bright, warm spring sunshine wakes the buds, and they get develop rapidly. Then there comes some icy frostnights, and the buds die.

Cover the roses, evergreen and other vulnerable plants with burlap, spruce branches, old bed linen, fleece or Agryle now. It takes you an hour and save yourself a lot of frustration when plants dies.

I can remember as a child my father swore that he would never grow roses anymore after particularly heavy frost in spring. This must be more than forty years ago, and he have largely remained at the rhododendrons and tomatoes after this.

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.