Menu
Butterfly winter24_
Beneficial insects / winter

HVA GJØR SOMMERFUGLENE OM VINTEREN?

Sommerfuglene tilbringer vinteren på flere måter, som larver, pupper egg og som voksne sommerfugler. De aller fleste i dvale. Dagpåfugløye, neslesommerfugl og sitronsommerfugl overvintrer som voksne individer.

Dvs at de finner en stille krok som i et skjul, bod, garasje, vedstabel, eller en fold i en hyttegardin. Hvis du finner en sommerfugl i dvale, la den være mest mulig i fred. Alternativt, putt den i en pappeske med lokk, lag noen hull og en glipe som sommerfuglen kan krype igjennom når våren kommer i mars, april. Sett esken kjølig, uten direkte sol.

Dagsommerfuglene er sterkt knyttet opp mot kulturlandskapet, og ville blomsterenger.

Noen av sommerfuglene legger kun egg på spesielle ville vekster som vokser i blomsterengene. Dagpåfugløye legger kun egg på brennesle.

Rødflekket perlemorvinge20_

Rødflekket perlemorvinge. Pearl-bordered Fritillary.

Dagpåfugløye21_

Dagpåfugløye. Peacock butterfly.

WHAT ARE THE BUTTERFLIES DOING IN THE WINTER?

The butterflies spend the winter hibernating in several ways, as larvae, pupae and eggs like adults butterflies. Peacock Butterfly, Small Tortoiseshell and Lemon butterflies overwinter as adults.

This means that they find a quiet corner in a shelter, shed, garage, woodpile, or a fold in a cabin curtain. If you find a butterfly who hibernates, leave it alone.  Alternatively, put it in a cardboard box with a lid, make some holes and gaps as the butterfly can crawl through when spring arrives in March, April. Store the box in a cool place, out of direct sunlight.

Butterflies are strongly linked to the cultural landscape, and wildflower meadows. Some of the butterflies are laying eggs only on special wild plants. The Peacock Butterfly exclusively lay eggs on nettles.

No Comments

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    %d bloggers like this: