Menu
Perennials

STELL AV LAVENDEL FØR FROSTEN

Nå er det tiden for å forberede plantene for vinteren. Lavendelen opplever jeg alltid som en av de vanskeligste til å overleve både i Oslo og på Orust.

I Oslo har du større håp om et stabilt snødekke enn her, to timer og 30 min syd for byen.

Det beste du kan gjøre er å legge litt ekstra kompost/jord rundt stammen når den første frosten har markert seg. Du kan sikkert dekke lavendelen med bar eller løv, det vil nok hjelpe en god del.

Det er viktig å ikke klippe den noe ned nå. Alt som er av løv og ekstra grener beskytter den mot kulden og uttørking. Du kan fjerne stygge og visne blomster, men ikke noe mere. Det beste er å klippe den om våren når frosten har sluppet.

 

Slik ser lavendelplantene mine ut nå. Litt "strantne" med visne blomster og litt skudd.

Slik ser lavendelplantene mine ut nå. Litt “strantne” med visne blomster og litt skudd.
This is how my Lavender plants looks right now. Some withered flowers and some stringy new shots. 

 

De lavendelplantene jeg plantet i vår, er mindre og ser slik ut.

De lavendelplantene jeg plantet i vår, er mindre og ser slik ut.
The Lavender I planted this spring is still smaller and looks like this.

Disse plantene stod litt tørrere, slik at de stusset jeg i midten av august. Her kommer det jevnt med nye skudd.

Disse plantene stod litt tørrere og med mere sol, slik at de stusset jeg i midten av august. Her kommer det jevnt med nye skudd. These plants were placed in a drier and more sunny spot, so I cut them a bit in the middle of August. Here it comes with a flush with new shoots.

 

Slik så den franske lavendelen ut i juli.

Slik så den franske lavendelen ut i juli.
Lavandula stoechas in July.

 

Slik ser den franske lavendelen ut i dag. Visne blomster ble plukket av etterhvert. Usikker på om jeg skal forsøke å overvinte den ute eller inne..

Slik ser den franske lavendelen ut i dag. Visne blomster ble plukket av etterhvert. Usikker på om jeg skal forsøke å overvinte den ute eller inne.. Today it looks like this. Not sure if I will try to let it  survive the winter inside or not..

 

CARE OF LAVENDER BEFORE THE FROST

It is now time to prepare the plants for the winter. I find lavender as one of the most difficult plants to survive winter in Oslo and on Orust.

In Oslo you have more hope of a stable snow cover than here, two hours and 30 minutes south of Olso.

The best thing you can do is to add a little extra mulch around the stem when the first frost has made his mark. You can also cover the lavender shrub with conifer branches or dry leaves, it will probably help a great deal.

It is important not to cut it back now. All that is of leaves and branches protects it from the cold and desiccation. You can remove the ugly and faded flowers, but nothing more. It is best to cut the lavender in the spring when the frost has released.

 

2 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.